Gizlilik

Koçkariyer sitesi, Koç Holding A.Ş.’nin kurmuş olduğu, Koç Topluluğu şirketlerinin ilanlarının yayınlandığı ve adayların başvurularda bulanabileceği bir kariyer sitesidir. İş arama sürecinizde Koçkariyer’i kullandığınız ve Topluluğumuza gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederiz. Bu Site üçüncü taraf web sitelerine bağlantılar içerse de bu türden üçüncü taraflar Kişisel Gizlilik Güvencesi kapsamında değildir. Bağlantı verilen web siteleri üzerinden herhangi bir üçüncü şahsa verdiğiniz kişisel gizlilik veya güvenlik bilgileriyle ilgili olarak Koçkariyer hiçbir bir sorumluluk üstlenmez. Servislerimizden yararlananlar bütün bu şartları okumuş ve kabul etmiş sayılırlar Koç Holding A.Ş., aşağıda yer alan açıklamaları önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar.

1. Kullanıcılar, hizmet alabilmek için bazı kişisel bilgilerini koçkariyer.com.tr internet sitesi ile paylaşmaktadırlar. Bu sözleşme kapsamında, internet sitemizi ziyaret eden, bilgi veren, kullanan, giriş yapanlar "kullanıcı" olarak adlandırılacaktır.

2. Siteye giren ya da sitedeki formları dolduran her kullanıcı, "Gizlilik Sözleşmesi" ve "Kullanım Şartları" nda yer alan hükümleri okumuş ve kabul etmiş sayılacaktır.

3. kockariyer.com.tr sitesine üyelik aşamasında ve sonraki süreçte bir takım kişisel bilgilerinizin paylaşılması gerekecektir. Kişisel bilgi paylaşımında, bilgi gizliliğin sağlanması ve devamlılığı asli prensibimizdir. Bu kapsamda, bilgilerinizin belirtilen kurallar ve amaçlar dışında başka bir amaçla kullanılmayacağını ve üçüncü şahıslarla paylaşılmayacağını taahhüt ederiz.

4. Sistemle ilgili sorunlar olması halinde ve söz konusu sorunların en hızlı şekilde giderilebilmesi için, www.kockariyer.com.tr, gerektiğinde kullanıcıların IP adreslerini tespit edebilir ve kullanabilir.

5. Sistem, kullanıcılarının sitedeki dolaşımları sırasında ziyaret edilen bölümler, tıklanan alanlar gibi özellikleri otomatik olarak toplamaktadır. Bu veriler, sadece bölümlerin, farklı alanların izlenme, takip edilme oranlarının tespiti için kullanılmaktadır. Sayfaların nereden geçerek ya da ne şekilde ziyaret edildiğini belirleyen "cookie" adlı teknolojinin kullanıldığı durumlarda aynı şekilde sitenin farklı alanlarının izlenme, tıklanma oranlarının belirlenmesinde istatistiki veri olarak toplanmakta olup; kişiye özel yapılan bir uygulama değildir. Bu teknoloji ile amaçlanan, kullanıcıların daha sıklıkla ziyaret ettikleri bölümlere ait içeriği, siteye ilk ziyaretinden itibaren kullanıcı için daha kolay ulaşılır kılmaktır.

6. Koçkariyer, kullanıcı kişisel bilgilerini ;

 • Kullanıcıya ait bilgiler kullanıcıları tanımlama ve kapsamlı demografik bilgi toplamak, analiz yapmak
 • Kişisel bilgileriniz, firmamızca sunulan hizmetleri raporlamak, bilgilerinizi güncellemek, ürünler ve hizmetler hakkında sizinle irtibata geçmek, bilgilerinizi güncellemek,
 • Kendi bünyesinde kullanılmak üzere kullanıcı profillerinin belirlenmesi
 • Kullanıcının, koçkariyer.com.tr internet sitesinden talep ettiği ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi, temin edilmesi veya size sunulan servis ve araçlarla ilgili problemlerin giderilmesi amacıyla ve
 • Kullanıcıya ürün ve servisler sunarken, birlikle çalıştığı (işbirliği yaptığı) firmalara, bu ürün ve servislerin sağlanmasında kullanılmak üzere,
 • Yasal soruşturmalar esnasında, mahkeme kararı gereği veya yasal prosedürler gerektirdiği takdirde kullanabilir.

7. Şahsi bilgilerinizin yukarıdaki şartlar çerçevesinde kullanılması sonucu meydana gelebilecek zararlardan dolayı sorumluluk kabul etmez.

8. İnternet sitemizde kişisel bilgilerin paylaşılması halinde, bu bilgiler, ileride araştırma ve kullanıcıya ulaşılması amacıyla saklanacaktır. Kişisel bilgilerin paylaşılması, bu bilgilerin sitede belirlenen şekilde kullanılmasına onay verilmesi anlamını taşımaktadır. Kullanıcı bilgileri, hiçbir şekilde satılamaz, kiralanamaz, başka bir kuruluş ile paylaşılamaz. Ancak yasal mercilerden kişisel bilgiler ile ilgili bilgi talebi geldiğinde söz konusu bilgiler, işbu kullanım şartlarında kabul edilen kurallar ve şartlar çerçevesinde paylaşacaktır.

9. Internet sitesine üye olduğunuz andan itibaren, aksi kullanıcı tarafından talep edilmediği sürece, günlük, haftalık ve/veya aylık e-postalar ile bilgilendirme yapabilir. Kullanıcı dilediği zaman bu hizmetten vazgeçme ve sonrasında yeniden başlatma hakkına sahiptir. Gerektiği zaman, bu e-postalarla ilgili değişiklik yapma talebinde bulunabilir.

10. Internet sitesinde paylaşılan bilgiler, görsel unsurların ve yazılımların telif hakkı tarafımıza ve/veya iş ortaklarımıza ait olup, sunulan her türlü materyal kopyalanamaz, dağıtılamaz, çoğaltılamaz, alt lisansla kullandırılamaz, değiştirilemez ve /veya ticari bir amaçla kullanılamaz.

KOÇ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ TARAFINDAN
ÇALIŞAN ADAYLARININ KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN
AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Koç Holding Anonim Şirketi (“Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Toplanan kişisel verileriniz, Şirketimiz insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanmasının ve icra edilmesi, Şirketimiz tarafından icra edilen faaliyetlerin ilgili mevzuat ve şirket prosedürlerine uygun olarak yerine getirilmesini temin maksadıyla iş birimlerimiz tarafından gerekli operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi ve Koç Topluluğu’nun itibarının korunması amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere; www.koc.com.tr internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Koç Holding Anonim Şirketi Çalışan Adayı Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

2. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; Şirketimiz insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanmasını ve icra edilmesini, Şirketimiz tarafından icra edilen faaliyetlerin ilgili mevzuat ve şirket prosedürlerine uygun olarak yerine getirilmesini temin maksadıyla iş birimlerimiz tarafından gerekli operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi ve Koç Topluluğu’nun itibarının korunması amaçlarıyla; iş ortaklarımıza, Topluluk Şirketlerine, Şirket yetkililerine, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde www.koc.com.tr internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Koç Holding Anonim Şirketi Çalışan Adayları Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecektir.

3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, yukarıda 1 ve 2. maddelerde belirtilen hukuki sebeplerle, e-posta yolu ile, iş başvurusu yapmanıza imkan tanıyan Şirketimiz internet sitesi ve sair üçüncü kişi internet siteleri vasıtasıyla veya fiziki ortamda, özgeçmişiniz, başvuru formu ve kişilik envanteri formu aracılığı ile toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma Metni’nin 1 ve 2. maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

4. Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi www.koc.com.tr internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Koç Holding Anonim Şirketi Çalışan Adayları Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi hâlinde, Şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.